Eva Horvat, članica Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Eva Horvat, MBA, na poziciju članice Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. dolazi 2015. godine s pozicije direktorice Direkcije prodaje i marketinga Društva koju je obnašala od 2014. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002., smjer financije. Godine 2008. završava studij na međunarodnoj diplomskoj školi za poslovno upravljanje (IGBS Zagreb) te stječe titulu Stručne specijalistice poslovnog upravljanja (MBA). Karijeru je započela 2002. godine u Privrednoj banci Zagreb u Sektoru poslova riznice. Godine 2003. počinje raditi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na poslovima prodaje produkta riznice te kasnije kao direktorice Direkcije prodaje. Posjeduje licencu ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i ACI diplomu. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Područje nadležnosti unutar Društva:

  • Prodaja
  • Marketing i prateći poslovi prodaje
  • Prateći poslovi ulaganja i računovodstva (Back Office)

Curriculum Vitae