Depozitar Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova

 

Depozitar Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova je Raiffeisenbank Austria d.d. 
Sjedište: Magazinska cesta 69, Zagreb
Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara: Depozitar je ovlašten i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke u skladu s Rješenjem Hrvatske narodne banke, broj  Z.br.1189/2003., od 12. veljače 2003. godine, odnosno Agencije Klasa: UP/I-451-04/09-03/14, Ur. broj: 326-111/09-11, od 15. listopada 2009. godine.
 
Iznos temeljnog kapitala: 3.621.432.000,00 kuna
 
Pogledajte popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova.