Mjerenje financijske pismenosti građana Hrvatske

05.02.2016

​HNB i HANFA u suradnji s Ministarstvom financija proveli su istraživanje „Mjerenje financijske pismenosti“, a prema metodologiji OECD, te su nalazi istraživanja usporedivi s rezultatima istog istraživanja u drugim zemljama.

 

Prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske iznosi 11,7 od mogućeg 21 boda.
Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1049 ispitanika u dobi od 18-79 godina.

Hrvati su općenito financijski odgovorni i neskloni rizicima, a istraživanje je pokazalo da je edukacija nužna za mlade i građane nižih primanja i slabijeg obrazovanja.
Najnižu razinu financijskog znanja imaju mlađi od 19 godina i stariji od 70, te ispitanici s osnovnom školom (27% zastupljenost u uzorku), s niskim prihodom kućanstva, te ispitanici iz Hrvatskog primorja i Istre, te Dalmacije.

91% građana ima barem okvirni plan za financiranje mirovine, 28% nije sigurno jesu li napravili kvalitetne planove za umirovljenje, a sigurnost u vlastite mirovinske planove raste s godinama, obrazovanjem te mjesečnim primanjima. 55% građana planira mirovinu iz 2. mirovinskog stupa (ovo treba promatrati u kontekstu dobne kategorije ispitanika i znanja).
Sigurnost u vlastite mirovinske planove raste s godinama, pri čemu su osobe starije od 40 godina znatno sigurnije od onih mlađih od 30. Iako sigurnost raste svaka druga osoba starija od 30 godina izjavljuje da je sigurna ili apsolutno sigurna u vlastite planove za financiranje mirovine. Građani iz najvećih gradova češće smatraju da imaju dobro razrađene planove od stanovnika manjih gradova. Promatrano po regijama stanovnici Zagrebačke, su najsigurniji, nakon njih oni iz Dalmacije te iz Slavonije. Hrvatsko primorje i Istra ima najveći postotak građana koji smatra da nemaju dobro razrađen mirovinski plan (42%), dok petina stanovnika Like i Banovine nema nikakav plan za umirovljenje.
Prvi i drugi stup mirovinskog osiguranja najčešće su korištene opcije (uz rentu, rad u mirovini, oslanjanje na partnera..), dok treći koristi 17% građana. 55% građana planira financirati svoju mirovinu iz drugog stupa, a prosjek razine sigurnosti u mirovinske planove tih ispitanika iznosi 2,99. Ovu opciju najviše planiraju građani u dobi 30-39 , njih 75% te oni u dobi 40-49, njih 67%. Stanovnici iz Slavonije i Hrvatskog primorja i Istre  više očekuju da će financirati svoju imovinu na ovaj način od ostalih regija. Svega 17% ispitanika planira financirati mirovinu iz trećeg stupa, ali je njihov prosjek sigurnosti u mirovinske planove nešto viši od onih koji ga ne planiraju koristiti. Ova opcija najčešće je preferirana u dobi 30-39. Treći stup najčešće koriste stanovnici Dalmatinske regije.