Zvonimir Savić, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Mr. sc. Zvonimir Savić je Direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Ekonomija međunarodne razmjene. Usavršavao je makroekonomiju na London School of Economics, a trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Od 2017. godine je posebni savjetnik ministra regionalnog razvoja i fondova EU, a od 2019. godine posebni savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja. Imenovan je za člana Nadzornog i Revizijskog odbora Društva na 163. sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 27. lipnja kao predstavnik članova obveznih mirovinskih fondova, u skladu sa zakonskim odredbama o sastavu nadzornog odbora društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.