Informacije o zakonskim promjenama od 1. travnja 2024. godine

02.04.2024

Od 1. travnja 2024. godine promijenjeni su uvjeti članstva u kategorijama A, B i C obveznih mirovinskih fondova

 

Promjene uvjeta članstva u kategorijama A, B i C od 1. travnja 2024. godine

Prema zakonskim izmjenama, od 1. travnja 2024. godine član može promijeniti kategoriju obveznog fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine. Kategorija fonda se može mijenjati unutar istog mirovinskog društva ili prelaskom u fond kojim upravlja drugo društvo.

Članstvo u fondu kategorije A može se produžiti do trenutka u kojem je članu ostalo pet godina do ostvarivanja uvjeta za mirovinu podnošenjem zahtjeva Središnjem registru osiguranika (REGOS, www.regos.hr). REGOS će svakom članu dostaviti obavijest do kojeg se datuma može podnijeti takav zahtjev. Usto, i Društvo će vas o tome obavijestiti putem e-mail adrese ili poštom na vašu adresu prebivališta.
Ako član ne iskoristi mogućnost ostanka u kategoriji A, REGOS će ga rasporediti u obvezni mirovinski fond kategorije B kojim upravlja isto mirovinsko društvo. Nakon što ga REGOS rasporedi u obvezni mirovinski fond katgorije B, na temelju vlastitog zahtjeva član može promijeniti kategoriju fonda te se vratiti u kategoriju A, ako mu je do referentnog datuma ostalo pet ili više godina.

U fondovima kategorije B ili C nema ograničenja za članstvo vezano za duljinu vremenskog razdoblja do ostvarivanja uvjeta za mirovinu. Automatski raspored člana u fond kategorije C posljednjih pet godina do dana ispunjenja uvjeta starosti za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu se ukida. Tako će član koji sam ne izabere kategoriju fonda ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, uz mogućnost promjene u kategoriju C na zahtjev. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B pod uvjetom mu je do ostvarivanja uvjeta za starosnu mirovinu ostalo najmanje šest mjeseci.

Što je potrebno napraviti za ostanak/prelazak u kategoriju A te kako preći u kategoriju B ili C pročitajte na poveznici.

Nakon 1. travnja 2024. godine REGOS i obvezna mirovinska društva pojedinačno će informirati članove mirovinskih fondova o mogućnostima ostanka i promjene kategorije fonda.

 

Trenutno članstvo Mogućnost promjene kategorije u: Rok za promjenu kategorije
Član kategorije A kategorija B bez ograničenja
  kategorija C bez ograničenja
Član kategorije B kategorija A 5 ili više godina do umirovljenja
  kategorija C bez ograničenja
Član kategorije C kategorija A 10 ili više godina do umirovljenja
  kategorija B 6 ili više mjeseci do umirovljenja na dan 1. 4. 2024. godine

 
Informiranje budućih korisnika mirovine iz II. stupa od 1. travnja 2024. godine

Nakon 1. travnja 2024. godine, obvezna mirovinska društva će godinu dana prije ostvarivanja prava na starosnu mirovinu pojedinačno informirati buduće korisnike mirovina o mogućnostima izbora između mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja, postupku izbora, mirovinskim programima mirovinskog osiguravajućeg društva i opcijama koje su članu na raspolaganju.