Dubravko Lukač, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Dubravko Lukač je Izvršni Direktor Upravljanja Kreditnim Rizicima. Po struci je diplomirani ekonomist, a diplomu je stekao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.