Objavljeni statuti Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

 

Zagreb, 30. svibnja 2021. godine - Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sukladno članku 140. Zakona o obveznim mirovinskimfondovima dana 31. svibnja 2021. godine u Poslovnom dnevniku objavilo je statute sljedećih obveznih mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja:
 1.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
 2.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i
 3.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.

Statuti su ažurirani radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. NN 58/2020) u dijelu koji se odnosi na dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja, te promjene depozitara obveznih mirovinskih fondova i smanjenja naknade depozitaru.
 
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 1. lipnja 2021. godine, a pročišćeni tekstovi dostupni su na: