Početak poslovanja Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

21.10.2014

​Na dan 20. listopada 2014. godine Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o. (RDMD) pripojeno je Raiffeisen mirovinskom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. (ROMD). 

 

Od toga datuma, spomenuta društva posluju kao jedinstveno trgovačko društvo pod nazivom Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Pripajanje RDMD-a ROMD-u  nastao je uslijed zajedničke ocjene dvaju društava da je pripajanje u interesu članova mirovinskih fondova kojima upravljaju oba društva. 

Ovakav integrirani pristup poslovanju odnosno upravljanju mirovinskim fondovima (obveznim i dobrovoljnim) dodatno će osnažiti kvalitetu i učinkovitost upravljanja portfeljima.

Također, Uprava Društva vjeruje da će ovakav pristup dodatno afirmirati dobrovoljnu mirovinsku štednju i povećati njezin društveni značaj. Podsjetimo, bez obzira na trendove, dobrovoljna mirovinska štednja je jedini financijski proizvod čija je isključiva namjera štednja za mirovinu. To je način putem kojega svatko od nas može utjecati na visinu svoje mirovine, stoga treba nastaviti usmjeravati napore u osvještavanje građana da je za bolju mirovinu potrebno štedjeti tijekom radnoga vijeka.

Budući da je u fokusu Raiffeisen mirovinskih društava uvijek bila i edukacija članova mirovinskih fondova, ovaj će pristup unaprijediti i informiranje te edukaciju članova o mirovinskim fondovima i mirovinskoj štednji, budući da je komunikacija sada na jednome mjestu.

Upravu Društva čine: Damir Grbavac, predsjednik Uprave, dr.sc. Srećko Žganec, član Uprave i Manda Zulić, članica Uprave.