Objave obavijesti o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava

Važeća dokumentacija

 
 

2022.01.04 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva Atlantic Grupa.pdf

2022.04.08 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva HT.pdf

2022.05.23 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva Meritus ulaganja.pdf

2022.05.23 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva SPAN.pdf

2022.05.27 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva PODRAVKA.pdf

2022.06.30 Obavijest o sudjelovanje na GS drustva AD Plastik.pdf

2023-04-25 OBAVIJEST O SUDJELOVANJU HT.pdf

2023-04-28 OBAVIJEST O SUDJELOVANJU PODRAVKA.pdf

2023-05-16 OBAVIJEST O GLASANJU O PROTUPRIJEDLOGU ODLUKE POD AD 9. DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA PODRAVKA D.D..pdf

2023-05-29 OBAVIJEST O SUDJELOVANJU SPAN.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva ADPL - datum objave 25.06.2021

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d._izmjena - datum objave 16. lipnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva TANKERSKA NG. - datum objave 16. lipnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d. - datum objave 14. lipnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla d.d. - datum objave 14. lipnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa - datum objave 01. lipnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Meritus Ulaganja d.d. - datum objave 21. svibnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Sunce hoteli d.d. - datum objave 16. travnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Hrvatski Telekom d.d. - datum objave 7. travnja 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 25. veljače 2021. godine

Obavijest o sudjelovanju na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla d.d. - datum objave 11. studenog 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Sunce hoteli d.d. - datum objave 11. kolovoz 2020

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Tankerska NG d.d. - datum objave 20. srpnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 20. srpnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Hrvatski telekom d.d - dopuna objavi od 07.04.2020._datum objave 02. srpnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. - datum objave 10. lipnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa d.d. - obavijest o izmijeni - datum objave 2. lipnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa d.d. - datum objave 29. svibnja 2020. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla d.d. - datum objave 29. svibnja 2020. godine

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Hrvatski telekom d.d. - datum objave 09. travnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini dioničkog društva Podravka d.d. - datum objave 09. travnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d. - datum objave 07. siječnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. - datum objave 07. siječnja 2020.

Objava odluke o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic grupa d.d_05-09-2019.pdf

Objava odluke o sudjelovanju na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d._05-09-2019.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva AD Plastik d.d._14.06.2019.pdf

Objava odluke o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Tankerska Next Generation d.d._14.06.2019.pdf

Obavijest o o glasovanju naGlavnoj skupstini društva Podravka d.d._31-05-2019.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Ericsson Nikola Tesla d.d_23052019.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Hrvatskog telekoma d.d. - datum objave 18. travnja 2019.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Viro tvornica šećera d.d. _datum objave_17-04-2019.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva AD Plastik d.d._04-01-2019.pdf

Obavijest o o glasovanju na izvanrednoj Glavnoj skupstini drustva Končar - Elektroindustrija d.d. _24.12.2018.pdf

Objava odluke o glasovanju na Glavnoj skupstini imatelja obveznica drustva IGH d,.d._12.11.2018.pdf

Obavijest o sudjelovanju na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Sunce Koncern d.d. _datum objave 07.08.2018.pdf

Objava odluke o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Sunce koncern d.d._25.07.2018.pdf

Objava odluke o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Tankerska Next Generation d.d._Protuprijedlog_17.07.2018.pdf

Obavijest o podnošenju Zahtjeva za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine društva Ledo d.d._datum objave 15.06.2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na izvanrednoj Glavnoj skupstini drustva Ledo d.d._04.06.2018.pdf

Objava odluke o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Ericsson Nikola Tesla d.d._04.06.2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na izvanrednoj Glavnoj skupstini drustva Sunce koncern d.d._21.05.2018.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva HUP Zagreb d.d._07.05.2018.pdf

Objava odluke o glasovanju o protuprijedlozima na prijedloge odluka Glavne skupstine drustva Hrvatski telekom d.d. - datum objave 23. travnja 2018.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva T-HT d.d. - datum objave 09. travnja 2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Podravka d.d._25.05.2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Podravka d.d._12-06-2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva INA d.d._11.06.2018.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva Atlantic Grupa d.d._11-06-2018 - Copy.pdf

Obavijest o o glasovanju na Glavnoj skupstini drustva AD Plastik d.d._11-06-2018.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društvaQuaestus Nekretnine d.d._14.06.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupšitni Hrvatska postanska banka d.d._datum objave 27.11.2017 - DODATAK.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupšitni Hrvatska postanska banka d.d._datum objave 27.11.2017 - DODATAK.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Čakovečki mlinovi d.d._.27.11.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Čakovečki mlinovi d.d._datum objave 17.11.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Tankerska next generation d.d._03.07.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d._27.11.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Magma d.d._datum objave 26.11.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupšitni Hrvatska postanska banka d.d._datum objave 26.11.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glasvnoj supšini Čakovečki mlinovi d.d._datum objave 17.11.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d._03.07.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d._05.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d._02.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d._02.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva HUP Zagreb d.d._21.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Podravka d.d._dodatak_14.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa d.d._12.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Končar-Elektroindustrija d.d._12.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva INA d.d._06.06.2017_dopuna.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Čakovečki mlinovi d.d._18.05.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d._05.06.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva INA d.d._25.05.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla d.d._18.05.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva HPB d.d._17.05.2017 - dopuna.pdf

Obavijest o odluci o glasovanu na Glavnoj skupštini društva HPB d.d._16.05.2017.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d. - datum objave 4. svibanj 2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanju o na Glavnoj skupštini dioničkog društva Podravka d.d. prema odluci donesenoj na sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 21.2.2017.pdf

Obavijest o odluci o glasovanju o na Glavnoj skupštini dioničkog društva Podravka d.d. prema odluci donesenoj na sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 6.2.2017..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Izvanrednoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 22. ožujak 2016..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Izvanrednoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 22. 03.2016..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Čakovečki mlinovi d.d.. - datum objave 28. studenog_2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Čakovečki mlinovi d.d.. - datum objave 23. ožujak.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Tankerska Next Generation d.d.. - 12.05.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva T-HT d.d. - datum objave 22.03.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva T-HT d.d. - datum objave 22. ožujak.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji - datum objave 22. veljače.2016..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Quaestus Nekretnine d.d. - datum objave 16. lipnja 2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d.. - datum objave 8. prosinca_2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. - 14.06.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. - datum objave 14.06.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d. - datum objave 22.07.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva INA d.d. - datum objave 2. prosinca_2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva HUP-Zagreb d.d. - datum objave 20.07.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 16.lipnja 2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. - 14.06.2016.pdf

Dodatak obavijesti o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa d.d. - 19.05.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ericsson Nikola Tesla d.d.. - 11.05.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Atlantic Grupa d.d. - 11.05.2016.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Izvanrednoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 22. ožujak 2016..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glasvnoj skupšini Čakovečki mlinov d.d._datum objave 17.11.2015.pdf

Obavijest o glasanju na Glavnoj skupštini društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji - 12.10.2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. - datum objave 11. rujna.2015..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji - datum objave 10. rujna.2015..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. - datum objave 3. rujna.2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Ledo d.d. - datum objave 29. srpnja.2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva HUPZR - datum objave 22. srpnja 2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Tankerska next generation - datum objave 22. srpnja 2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. - datum objave 26. lipnja.2015..pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. _ 26062015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva AD Plastik d.d. - 26062015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini društva Metronet Telekomunikacije d.d. _26062015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_Glavnoj_skupstini_Quaestus_Nekretnine d.d.- 12.06.2015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Quaestus Nekretnine d.d._12062015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_Glavnoj_skupstini_Ledo_02062015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Ledo_02062015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_Glavnoj_skupstini_Atlantic_grupe_21052015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnoj skupštini Atlantic grupe_21052015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_skupstini_imatelja_obveznica_15052015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_Glavnim_skupštinama_dioničkih_drustava_ETK_i_Podravka_2015_15052015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na skupštini imatelja obveznica_15052015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava 2015_15052015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava 2015_03042015.pdf

Obavijest_o_sudjelovanju_na_Glavnim skupštinama dioničkih društava 2015_Čakovečki mlinovi - 03032015.pdf

Obavijest o sudjelovanju na Glavnim skupštinama dioničkih društava 2015.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_14082014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_14042014.pdf

RDMF_objava o sudjelovanju na skupstini_20120702.pdf

RDMF_objava o sudjelovanju na skupstini_2011.pdf

RDMF_objava o sudjelovanju na skupstini-12082013.pdf

RDMF-sudjelovanje na skupstini- 2012-01-26.pdf

RDMF_objava_o_sudjelovanju_na_skupstini_20120814.pdf

RDMF-objava_ o_sudjelovanju_na skupstini_18-06-2012.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini_30-04-2013.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini_20120223.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini_2012.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini_09042014.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini_03-06-2013.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini2012.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini-2012.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini-2012-06.05.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini-20-09-2012.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini _20132611.pdf

RDMF-objava o sudjelovanju na skupstini - 2009.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_26062014.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_09062014.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_07052014.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_03-06-2013.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini-2012.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini-14042014.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini, 2011.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_26062014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_14042014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_09062014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_07052014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini-14042014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini-09042014.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_26062014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini _20131014.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_12082013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_20131126.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini _20132611.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 30-04-2013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_03-06-2013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 24062013.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 18062013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 17062013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini_20131025.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 17-05-2013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 10-05-2013.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2013.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20-09-2012.pdf

ROMF_objava_o_sudjelovanju_na_skupstini_20120814.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2012-06-05.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 18-06-2012.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20120223.pdf

ROMF - sudjelovanje na skupstini - 2012-01-31.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini-2012.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2012.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini_2012.pdf

ROMF_objava o sudjelovanju na skupstini-2012.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini u 2011.pdf

ROMF_objava o sudjelovanju na skupstini_ 2011.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20111229.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20111221.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-29.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_21_06.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-14.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-14.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 06-14-2011.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-13.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-05-30.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_27.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_23.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_17.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_16.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_21_06.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_06.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_27.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_23.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011_05_16.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20111229.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-29.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 06-14-2011.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 20111221.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-08-16.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-06-13.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011-05-30.pdf

RDMF_objava_o_sudjelovanju_na_skupstini_2011-04-07.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2011.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010-12-13.pdf

2010-08-19 RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010-07-09.pdf

2010-08-19 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-06-16 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-06-16 RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-06-11 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-05-17 RDMD - obavijest o sudjelovanju na GS - 2010.pdf

2010-05-17 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-05-12 RDMD- obavijest o sudjelovanju na GS - 2010.pdf

2010-05-12 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-05-07 RDMD - obavijest o sudjelovanju na GS - 2010.pdf

2010-04-30 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-04-06 RDMD- obavijest o sudjelovanju na GS - 2010.pdf

2010-03-22 ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2010.pdf

2010-03-08 RDMD - obavijest o sudjelovanju na GS - 2010.pdf

RDMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2009.pdf

ROMF - objava o sudjelovanju na skupstini - 2009.pdf