Objavljen Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

 

ZAGREB, 21. ožujka 2022. - dana 21.3.2022. godine objavljen je ažurirani Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda. 


Ažuriran Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćen tekst je dostupan na poveznici: Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_18. ožujka 2022.