Obavijest o smanjenju naknade Depozitaru

02.03.2020

Obavještavamo sve naše članove da od 01. ožujka 2020. godine naknada koja se na teret imovine mirovinskog fonda plaća Depozitaru iznosi 0,020% godišnje.

 

Obavijest o smanjenju naknade Depozitaru

Obavještavamo sve naše članove obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova da od 01. ožujka 2020. godine naknada koja se na teret imovine mirovinskog fonda plaća Depozitaru iznosi 0,020% godišnje.
Naime, naknada je utvrđena ugovorom o obavljanju poslova depozitara zaključenim između Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. i Addiko Bank d.d a prije smanjenja naknada je iznosila 0,022%.