Korisnicima dobrovoljnih mirovina RMOD isplaćuje višak

28.06.2017

​ZAGREB, 28. lipnja 2017. – Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) danas isplaćuje višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2016. godini.

 

Korisnicima privremenih mirovina, koji su imali isplatu cijele 2016. godine, bit će isplaćen iznos od prosječno 80 posto mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima doživotnih mirovina, koji su imali isplatu cijele 2016. godine, bit će isplaćen iznos od prosječno četiri (4) mjesečne mirovine na ime viška. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.
 
Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.
 
Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenoga viška za sve aktivne ugovore u 2016. godini.