Objavljen Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

27.03.2020

Objavljen je Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda.

 

Objavljen Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

ZAGREB, 27. ožujka 2020. - dana 27.3.2020. godine objavljen je ažurirani Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda. 


Ažuriran Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćen tekst je dostupan na poveznici: Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_27. ožujka 2020.