Anita Cvanciger, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Anita Cvanciger je Direktorica Upravljanja segmentima i proizvodima za private i premium segment u Raiffeisenbank Austria d.d.

U RBA radi od 2000. godine i prethodno je obnašala funkciju članice nadzornog odbora Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. Po struci je diplomirani ekonomist, a diplomu je stekla 1991. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.