Društvo

 

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Sjedište
: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Račun: IBAN HR55 2484 0081 1002 3136 5, Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb
OIB: 14148900600

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080406381
Broj odobrenja za rad izdanog od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga:

  •     Klasa: UP/I 034-04/01-01/65
  •     Urbroj: 383-01-01-2
Datum osnivanja i upisa u sudski registar: 27. rujna 2001.
Temeljni kapital društva u iznosu od 19.038.460,00 eura uplaćen je cijelosti. 
Ukupan broj dionica: 1.434.453 bez nominalnog iznosa
INFO telefon0800 0900
INFO e-mail: mojamirovina@rmf.hr
INFO web: www.rmf.hr
INFO e-mail za zaštitu osobnih podatakazastita-osobnih-podataka@rba.hr