Objavljeni informativni prospekti i statuti Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

30.04.2018

 

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sukladno članku 143. Zakona o obveznim mirovinskimfondovima (Narodne novine, broj 19/2014 i 93/2015), i članku 8. Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda (Narodne novine, broj 52/2014) dana 30. travnja 2018. godine u Poslovnom dnevniku objavilo je informativne prospekte i statute sljedećih obveznih mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja:

1.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
2.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i
3.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.

Poslovni dnevnik, 30.04.2018_informativni prospekti , statuti i godišnje izvješće Duštva za 2017. godinu