Prelazak praga od 10% izdanja dionice HUP-ZAGREB d.d

29.10.2015

 

Temeljem članka 20. stavka 4. Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (Narodne novine, broj 103/2014 i 67/2015), u vezi s člankom 126. stavkom 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014 i 93/2015), obavještavamo javnost da je u fondovima Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A i Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B (dalje: Fondovi), kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Heinzelova 44 (dalje u tekstu: Društvo), došlo do agregatnog prelaska praga od 10% izdanja dionica oznake HUPZ-R-A (ISIN: HRHUPZRA0002) izdavatelja HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 (dalje u tekstu: Izdavatelj).

Navedeni prelazak praga je pasivne naravi, budući da je isti rezultat korporativne akcije Izdavatelja kod kojeg je došlo do smanjenja njegovog temeljnog kapitala povlačenjem 17.193 vlastitih dionica oznake HUPZ-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 HRK, a temeljem odluke glavne skupštine Izdavatelja od 25. kolovoza 2015. godine, te čime je posljedično porastao udio Fondova u izdanju dionica oznake HUPZ-R-A.

Predmetno smanjenje temeljnog kapitala provedeno je 26. listopada 2015. godine u informacijskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a.
Nakon provođenja navedene korporativne akcije Izdavatelja udio Fondova u izdanju dionica oznake HUPZ-R-A iznosi 10,40%, tj. 44.915 dionica od ukupno izdanih 431.992 dionica.
Također, potvrđujemo da je Nadzorni odbor Društva dana 28. rujna 2015. godine dao Upravi Društva odobrenje da Fondovi mogu prijeći agregatni prag od 10% u dionicama Izdavatelja te je usvojio sljedeće dokumente:
1.    metodologiju prepoznavanja, upravljanja, praćenja i objavljivanja sukoba interesa u vrijeme trajanja ulaganja između Izdavatelja s jedne strane i Društva i povezanih osoba Društva s druge strane,
2.    jasno definirane ciljeve ulaganja, strategiju kojom se namjeravaju postići ciljevi tog ulaganja, rokove i praćenje realizacije strategije i uspješnosti ostvarivanja ciljeva, kao i izlaznu strategiju u slučaju neispunjenja ili ispunjenja ciljeva ulaganja, te 
3.    precizna pravila korporativnog upravljanja i postupanja prema Izdavatelju.