Dobrovoljni mirovinski fondovi - informacije o zakonskim promjenama u 2024. godini

02.01.2024

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 156/2023) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine.
U nastavku donosimo informacije o zakonskim promjenama važnim za potencijalne članove i članove Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda te zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova koje su na snazi od 1. siječnja 2024. godine. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. („Društvo“) je obvezno uskladiti prospekt, statut i druge dokumente dobrovoljnih mirovinskih fondova najkasnije do 1. srpnja 2024. godine
 
Isplata mirovine
Isplatu mirovine provodi mirovinsko osiguravajuće društvo, društvo za životno osiguranje ili Društvo.
Putem mirovinskog osiguravajućeg društva se isplaćuju mirovine koje iznose 3.981,69 eura ili više tj. ako je vrijednost imovine člana na osobnom računu u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu manja od 3.981,69 eura (ranije: 30.000,00 kuna), sredstva ne mogu prenijeti u mirovinsko osiguravajuće društvo.
Putem Društva mogu se isplaćivati mirovine u visini do 13.272,28 eura (ranije: 100.000,00 kuna).
Ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi 17.253,97 eura i više (ranije: 130.000,00 kn), član može odabrati privremenu isplatu mirovine u visini do 13.272,28 eura putem Društva, a preostali iznos isplaćuje se putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili društva za životno osiguranje.
Iznimno, zbog ograničenja prijenosa do 3.981,69 eura u mirovinsko osiguravajuće društvo, ako na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu vrijednost imovine iznosi do 17.253,97 eura, član fonda može odabrati da se mu se cjelokupni iznos isplaćuje putem Društva.
Podsjećamo da članovi koji su ugovor o članstvu sklopili prije 1. siječnja 2019. godine na čijem je osobnom računu nakon ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine niža od 1.327,23 eura imaju pravo na jednokratnu isplatu ukupno ostvarena sredstva na njihov pisani zahtjev.
 
Isplata mirovine u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti odnosno uslijed opće nesposobnosti člana za rad
Član fonda može ostvariti pravo na mirovinu najranije s navršenih 55 godina života (za članove koji su ugovor o članstvu sklopili prije 1. siječnja 2019. godine zakonska dob je 50 godina), a uslijed zakonskih izmjena i ranije, u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti ili zbog opće nesposobnosti za rad.
Uvjeti za prijevremenu jednokratnu isplatu sredstava ili prijevremenu privremena periodična isplata u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti člana odnosno uslijed opće nesposobnosti člana za rad se tek trebaju detaljnije predvidjeti u podzakonskom aktu, pravilniku koji donosi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („Hanfa“), najkasnije do 1. travnja 2024. godine.
 
Naknade
Naknada za izlaz iz fonda je smanjena na najviše 1,75%. Izlazna naknada ne zaračunava se:

  • članu koji prenosi sredstva s osobnog računa u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društva za životno osiguranje radi početka isplate mirovine,
  • članu koji prenosi sredstva na osobni račun otvoren u drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo,
  • slučaju isplate mirovine putem Društva,
  • u slučaju smrti člana Fonda i
  • u slučaju odgovarajuće odluke Društva.
 
Ostale promjene
Od ostalih zakonskih promjena izdvajamo promjene postojećih limita ulaganja imovine, mogućnosti ulaganja u nekretnine i pokrivene obveznice, nove kontrolne dužnosti i obveze depozitara te nove supervizijske ovlasti Hanfe.