Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Gordan Šumanović je u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. od 2009. godine.

Curriculum Vitae