UMFO predstavila rezultate rada obveznih mirovinskih fondova u 2015.

01.03.2016

 

ZAGREB, 29. veljače, 2016. Na konferenciji za medije u Novinarskom domu, Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava predstavila je rezultate rada obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu u kojoj je ostvaren prosječan prinos od 6,19%. Nakon gotovo četrnaest godina rada ostvaren je prosječni godišnji prinos od osnivanja u visini 5,88%, odnosno 3,65% realan prosječan godišnji prinos od osnivanja.
S ovakvim prinosima obvezni mirovinski fondovi svojim članovima su do početka 2016. godine ostvarili ukupno 25,02 milijardi kuna nove vrijednosti, odnosno zarade svojim članovima.  Od početka rada ukupne uplate doprinosa iznose 49,02 milijardi kuna,(korigirano za isplate i beneficirani radni staž) a neto imovina pod upravljanjem na 31.12.2015. iznosila je 74,04 milijardi kuna – što predstavlja 22,5 % BDP-a. Sredstva uplaćena u 2. stup ne troše se danas, nego će se trošiti tek kad današnji zaposlenici odu u mirovinu, što predstavlja sigurnost budućih umirovljenika.
Prema modelima koji uzimaju u obzir sve relevantne parametre 56% mirovine dolazi iz prvog stupa, a čak 44% mirovine iz drugog stupa. Osiguranik s prosječnom plaćom (prosječna bruto plaća u studenom 2015. iznosila je 8.185 kuna) imat će 2.238 kuna mirovine iz 1. stupa i 1.788 kuna mirovine iz 2. stupa. Ovakav izračun ukazuje na to da na svake 3 kune uplaćene u 1. stup uplaćujemo jednu kunu u 2. stup, odnosno da svaka kuna uplaćena u drugi stup vrijedi kao 2,4 kune uplaćene u 1.stup.
„ Za nama je još jedna godina s prinosima znatno iznad dugoročnih očekivanja i projekcija, osobito uzimajući u obzir da se nalazimo u okružju niske inflacije i kamatnih stopa“ izjavio je Damir Grbavac – čelnik Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. 
„Imovina  obveznih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj iznosi 22,5% bruto domaćeg proizvoda, te  je po tome Hrvatska lider među tranzicijskim državama. Prema OECD – ovom istraživanju hrvatski mirovinski fondovi spadaju u sam vrh ostvarenih realnih prinosa u zemljama Europe i imaju bolji realni prosječni prinos od njemačkih, švicarskih, belgijskih ili talijanskih mirovinskih fondova“ komentirao je Dubravko Štimac – predsjednik uprave PBZ Croatia osiguranje društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Broj članova u obveznim mirovinskim fondovima na 31.12.2015. bio je 1.731.181, a raspodjela prema kategorijama je:
OMF A (dinamični) 5.094 članova (0,3%)
OMF B (uravnoteženi) 1.707.104 članova (98,6%)
OMF C (konzervativni) 18.988 članova (1,1%).    

“Mislim da su prinosi dobri, a činjenica je da su nam na ruku išli visoki prinosi na hrvatske državne obveznice i snižavanje prinosa na obveznicama u čitavom svijetu, gdje ne smijemo zaboraviti da smo sve do polovice 2013. godine morali ulagati barem 50% portfelja baš u hrvatske državne obveznice. Nadalje, kako upravljamo  hrvatskim mirovinskim fondovima i kako uvijek nastojimo ulagati u hrvatske dionice u bitno većem iznosu nego što je udio hrvatskih kompanija u svjetskom gospodarstvu moram napomenuti da su hrvatske dionice u godinama krize i sve do danas ostvarile bitno niži rast od europskog prosjeka, no to znači da je potencijal rasta kvalitetnih kompanija u Hrvatskoj velik. Poboljšavanjem hrvatskog gospodarskog položaja rasponi (spreadovi) na hrvatskim obveznicama nastavit će se smanjivati, a time padati prinosi na tim obveznicama, što će hrvatske mirovinske fondove prirodno usmjeravati na druge obveznice i druge vidove ulaganja koji će našim članovima donositi bolju zaradu” istaknuo je Petar Vlaić – predsjednik Uprave Erste Plavog d.o.o. i predsjednik Udruge.
Značajniji projekti u kojima su sudjelovali obvezni mirovinski fondovi su projekti dokapitalizacije Podravke, Luke Rijeka, HPB-a te TNG-a.
„Sretni smo zbog tih investicija jer želimo povećati ulaganja u hrvatsko gospodarstvo. Posebno nam je drago što se radi o dokapitalizacijama kod kojih će sredstva biti uložena u daljnji rast kompanija. Svaku ćemo investicijsku priliku detaljno proučiti čak ako je i vrlo mala u odnosu na naš fond. Takvo je postupanje naša obveza koja proizlazi iz društvene uloge“ rekao je Dinko Novoselec – predsjednik uprave Allianz AZ društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.
 „Mirovinska društva od samog početka znatan dio sredstava ulažu u hrvatska poduzeća. Zainteresirani smo za ulaganja u infrastrukturne projekte kao što su energetika i privatizacija autocesta, te ulaganja u kvalitetna poduzeća za koja vjerujemo da će fondu donijeti dugoročan prinos i korist za njegove članove, jer naš primarni cilj uvijek je isti – sigurnost ulaganja imovine naših članova“ – zaključili su predstavnici mirovinskih fondova.