Promjene u Nadzornom odboru Društva

27.04.2020

Promjene u Nadzornom odboru Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Promjene u Nadzornom odboru Društva

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 24. travnja 2020. godine je gospođa Anita Cvanciger postala članica Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.