Produženje mandata predsjedniku Uprave Damiru Grbavcu

 

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, predsjedniku Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Damiru Grbavcu produžen je mandat do 31.12.2021. godine.