Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

 

Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova je Privredna banka Zagrebd.d.
Sjedište: Radnička cesta 50, Zagreb
Podaci i broj odobrenja nadležne institucije za obavljanje poslova depozitara: Depozitar je ovlašten i registriran za pružanje svih investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanje pomoćnih usluga između ostalog i za obavljanje poslova Depozitne banke u skladu s Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. 
 
Iznos temeljnog kapitala: 1.907.476.900,00 kuna
 
Pogledajte popis svih trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova.