​Priopćenje za javnost

23.03.2020

Privremeno je prekinut rad besplatnog info telefona 0800 0900, primanja stranaka, a sva pismena moguće je dostaviti isključivo elektroničkom poštom.

 

​Priopćenje za javnost


Zbog procjena oštećenja nastalih uslijed potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine i radi zaštite zdravlja i sigurnosti građana poduzimanjem mjera za minimalizaciju rizika širenja virusa COVID-19, obavještavamo vas o sljedećem:

Privremeno je prekinut rad Kontakt centra, besplatnog info telefona 0800 0900 i primanja stranaka.

Molimo sve članove, korisnike mirovina te pravne i fizičke osobe da od 23. ožujka 2020. godine sva pismena dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na adresu  opci.poslovi@rmf.hr, a ne dostavom na adresu Društva. Također, sva službena komunikacija Društva strankama bit će slana elektroničkim putem, na evidentirane službene e-mail adrese.

Sve upite moguće je podnijeti isključivo putem elektroničke pošte na adresu mojamirovina@rmf.hr.

Ističemo da se radi o privremenim mjerama u cilju održavanja kontinuiteta poslovanja i da će sve dokumente dostavljene elektroničkim putem biti potrebno naknadno dostaviti i u originalu, po prestanku važenja izvanrednih okolnosti.

Zahvaljujemo svim članovima na suradnji i razumijevanju, a poslovnim partnerima na podršci našim aktivnostima za funkcioniranje poslovanja.