Objavljeni Prospekt i Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

 

Dana 28. lipnja 2024. godine objavljeni su ažurirani Prospekt i Statut Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Ažurirani Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćeni tekst dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.rmf.hr/userdocsimages//Objave/Objave_2024/RDMF/RDMF_Prospekt_27.6.2024.pdf

Ažurirani Statut stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćeni tekst dostupan je na sljedećoj poveznici:https://www.rmf.hr/userdocsimages//Objave/Objave_2024/RDMF/RDMF_Statut_27.6.2024.pdf