Osnovni podaci

Društvo

 

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Sjedište
: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
Račun: IBAN HR55 2484 0081 1002 3136 5, Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, Zagreb
OIB: 14148900600

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem upisa (MBS): 080406381
Broj odobrenja za rad izdanog od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga:

  •     Klasa: UP/I 034-04/01-01/65
  •     Urbroj: 383-01-01-2
Datum osnivanja i upisa u sudski registar: 27. rujna 2001.
Temeljni kapital društva u iznosu od 19.038.460,00 eura uplaćen je cijelosti. 
Ukupan broj dionica: 1.434.453 bez nominalnog iznosa
INFO telefon0800 0900
INFO e-mail: mojamirovina@rmf.hr
INFO web: www.rmf.hr
INFO e-mail za zaštitu osobnih podatakazastita-osobnih-podataka@rba.hr 

Popis fondova

 

Popis fondova kojima Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. upravlja:

Obvezni mirovinski fondovi
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija A
OIB: 73608771116
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija B
OIB: 53009692506
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorija C
OIB: 82220283200

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 95104905487
IBAN: HR5324840081310008839

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi
Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
OIB: 84795202230
​IBAN: HR4924840081310008814
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla
OIB:59899526006
​IBAN: HR3124840081310008847
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata
OIB: 19566399725
​IBAN: HR2724840081310008822
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HT Grupe
OIB: 29581038000
​IBAN: HR0924840081310008855