Stupanj utjecaja rizika na Društvo

 

 
Vrsta rizika Utjecaj
Tržišni rizik -
Cjenovni rizik -
Kamatni rizik Nizak
Tečajni rizik Vrlo nizak
Kreditni rizik  
Dugoročni kreditni rizik izdavatelja Vrlo nizak
Rizik suprotne ugovorne strane Vrlo nizak
Koncentracijski rizik Nizak
Rizik namire Vrlo nizak
Rizik likvidnosti  
Rizik likvidnosti imovine Vrlo nizak
Rizik novčanog tijeka Vrlo nizak
Operativni rizici  
Interna prijevara Vrlo nizak
Vanjska prijevara Vrlo nizak
Kvarovi u tehnologiji i infrastrukturi Vrlo nizak
Izvršenje, isporuka i upravljanje procesima Nizak
Klijenti, proizvodi i poslovni postupci Nizak
Katastrofe i javna sigurnost Vrlo nizak
Ostali rizici  
Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti Vrlo nizak
Rizik sukladnosti Nizak
Rizik aktivacije jamstvenog pologa Vrlo nizak
Strateški rizik Vrlo nizak
Rizik uspješnosti Vrlo nizak
Rizik ugleda Vrlo nizak