Bojan Vuković, član Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Bojan Vuković je u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. od početka 2022. godine.     
Curriculum Vitae