Bojan Vuković, član Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Bojan Vuković, CFA, CMT, na poziciju člana Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. dolazi u siječnju 2022. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. 
Karijeru je započeo 2005. godine u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb gdje je do 2010. radio u Sektoru riznice i investicijskog bankarstva, Odjel brokerskih poslova i upravljanja imovinom. Nakon toga prelazi u Raiffeisen Invest d.o.o. gdje karijeru nastavlja kao portfolio menadžer, a potom i kao član Uprave u razdoblju od 2013. do 2021. godine. Ima položen ispit za brokera i investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te pravo korištenja titule Chartered Financial Analyst (CFA).

Područje nadležnosti unutar Društva:

  • Upravljanje imovinom (Front Office)
  • Analiza financijskih tržišta   


Curriculum Vitae