Objavljen Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda

 

ZAGREB, 31. ožujka 2021. - dana 31.3.2021. godine objavljen je ažurirani Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda. 


Ažuriran Prospekt stupa na snagu dan nakon dana objave, a pročišćen tekst je dostupan na poveznici: Prospekt Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda_31. ožujka 2021.