Obavijest o smanjenju naknade depozitaru obveznih mirovinskih fondova

15.02.2023

Naknada koja se na teret imovine obveznih mirovinskih fondova plaća depozitaru od 01. veljače 2023. godine smanjuje se na visinu od 0,015% godišnje

 

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, Uprava Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d donijela je dana 14. veljače 2023. godine Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije A, Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B i Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C.
 
Temeljem navedene Odluke, naknada koja se na teret imovine Fonda plaća depozitaru fonda Privredna banka Zagreb d.d. od 01. veljače 2023. godine smanjuje se na visinu od 0,015% godišnje. Naknada Depozitaru prije je iznosila 0,017% godišnje.
 
 
Statuti fondova objavljeni su 15. veljače 2023. godine u Poslovnom dnevniku i na mrežnim stranicama.

Statute Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova možete pronaći na sljedećem linkovima: