Novi depozitar obveznih mirovinskih fondova

 

Zagreb 01. lipnja 2021. godine - Depozitar Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova do sada je bila Addiko Bank d.d., poslove depozitara za obvezne mirovinske fondove od 01. lipnja 2021. godine obavlja Privredna banka Zagreb​ d.d. 
 
Navedene promjene donijet će bolje uvjete članovima Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova. Naknada koja se na teret imovine fonda plaća od 01. lipnja 2021. godine smanjuje se na visinu od 0,017% godišnje. Naknada Depozitaru je prije iznosila 0,020% godišnje. 

 
Slijedom navedenih izmjena bilo je potrebno uskladiti  statute svih obveznih mirovinskih fondova.