Objavljeni informativni prospekti Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

29.04.2016

 

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sukladno članku 143. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014 i 93/2015), i članku 8. Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda (Narodne novine, broj 52/2014) dana 29. travnja 2016. godine u Poslovnom dnevniku objavilo je informativne prospekte sljedećih obveznih mirovinskih fondova kojima

Društvo upravlja:
1.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
2.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i
3.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.

Poslovni dnevnik, 29.04.2016_informativni prospekti i financijsko izvješće Duštva na 31.12.2015