Promjene u Nadzornom odboru Društva

01.07.2019

 

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 1. srpnja 2019. godine članovi Nadzornog odbora Anton Starčević i Dubravko Lukač imenovani su na još jedno mandatno razdoblje u Nadzornom odboru od četiri godine.

U skladu sa zakonskim izmjenama o sastavu nadzornog odbora društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, na zatvorenom dijelu 163. sjednice Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Zvonimir Savić imenovan je za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora Društva. Preuzimanje funkcija uslijedit će nakon izdavanja odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.