Anton Starčević, predsjednik Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Anton Starčević je glavni ekonomist Raiffeisenbank Austria d.d. te član Kreditnog odbora i Odbora za upravljanjem aktivom i pasivom banke. Titulu magistra stekao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1990. godine. Izuzetno dobro govori engleski i slovenski.