RMOD poziva korisnike mirovina na ostvarenje prava povratka u I. stup

02.11.2011

 

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.o.o. (RMOD) je od 17. listopada primilo 670 zahtjeva za povratak u I. stup slijedom stupanja na snagu Zakona o dopuni zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

RMOD podsjeća korisnike mirovina na ostvarenje njihovih prava koja se odnose na povratak u sustav generacijske solidarnosti te poziva korisnike mirovina koji do sada nisu poslali ispunjeni zahtjev za povratak u I. stup da to učine čim prije. Zakonski rok predviđa tri mjeseca za podnošenje zahtjeva od datuma kada je navedeni Zakon stupio na snagu odnosno od 15. listopada 2011. godine.

RMOD je već 17. listopada započeo sa slanjem obavijesti svim korisnicima mirovina kako bi im što prije omogućio podnošenje zahtjeva za povratak u I. stup. Postupak podnošenja zahtjeva je jednostavan; uz obavijest koja sadrži sve potrebne informacije o načinu određivanja i isplaćivanja mirovine, korisnicima je dostavljen i obrazac zahtjeva kojeg je potrebno ispuniti i vratiti u RMOD. Zahtjev je u potpunosti personaliziran, tako da korisnici trebaju samo napisati datum i potpisati se