Objavljeni statuti i informativni prospekti Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

30.04.2019

 


Zagreb, 30. travnja 2019. - godine objavljeni su izmijenjeni i dopunjeni slijedeći dokumenti:

 • Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
 • Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B,
 • Statut Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C,
 • Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
 • Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i
 • Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.
 
Statuti i informativni prospekti su mijenjani radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 64/2018), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 115/18) i godišnjeg ažuriranja. Objavljeni su dana 30. travnja 2019. godine na mrežnim stranicama Društva i u dnevnim novinama „Poslovni dnevnik“.
 
U nastavku izdvajamo izmjene i dopune u navedenim statutima koje su od najvećeg značaja za članove i potencijalne članove fondova:
 
Promjena kategorije fonda ili mirovinskog društva:
 • Ako član želi prijeći u drugo mirovinsko društvo, prelazak je moguć samo u fond iste kategorije  (članak 7. Statuta)
 • Ako član želi promijeniti kategoriju fonda unutar Društva, to može učiniti jednom u godini i to u mjesecu u kojem je rođen (članak 8. Statuta)
 
Izbor mirovine:
 • Članu koji ostvari pravo na mirovinu, omogućuje se izbor mirovine na način da se može kod Središnjeg registra osiguranika putem osobno potpisane izjave opredijeliti između ostvarivanja mirovine samo iz I. stupa ili iz I. i II. stupa. Ako član želi istupiti iz II. stupa pa se odluči za ostvarivanje prava isključivo iz I. stupa, sredstva s računa člana će se prenijeti u državni proračun. U slučaju da se član odluči za ostvarivanje prava iz oba stupa, sredstva s njegovog računa prenose se u mirovinsko osiguravajuće društvo koje on izabere (članak 33. Statuta)
 
Smanjenje naknada:
 • Smanjena je ulazna naknada s 0,8% na 0,5% od uplaćenih doprinosa (članak 79. Statuta)
 • Smanjena je upravljačka naknada na 0,338% za 2019. godinu (članak 79. Statuta)

Informativni prospekti obveznih mirovinskih fondova dostupni su na:  
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 2. svibnja 2019. godine, a pročišćeni tekstovi dostupni su na: