Petar Žilinek, član Nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Peter Žilinek, CFA je direktor tima za upravljanje grupom u Raifffeisen Kapitalanlage GmbH. Titule magistra prava i financijskog managementa stekao je na Sveučilištu Comenius u Bratislavi 2000. godine. U RBI grupi radi od 2002. godine i obnašao je funkcije u upravama društava za upravljanje investicijskim fondovima i dobrovoljnim mirovinskim društvima.