Nagrada za najbolje mirovinsko društvo u Raiffeisen grupi u 2022. godini

05.06.2023

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. proglašeno je najboljim mirovinskim društvom unutar Raiffeisen grupe u 2022. godini

 

 Nagrada za najbolje mirovinsko društvo u Raiffeisen grupi u 2022. godini

Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. proglašeno je najboljim mirovinskim društvom unutar Raiffeisen grupe u 2022. godini. Nagradu je preuzeo Gordan Šumanović, predsjednik Uprave Društva.
 
Uz priznanje koje je Društvo ostvarilo unutar Raiffeisen grupe, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je kako su Raiffeisen obvezni mirovinski fondovi kategorije B i C u 2022. godini ostvarili najveći prinos prilagođen riziku. Naime, usporedbom prinosa prilagođenog riziku za mirovinske fondove određene kategorije, HANFA svake godine za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova određuje mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku za proteklu godinu. Prema izračunima HANFA-e, ovo je treća godina zaredom da je Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B ostvario najveći prinos prilagođen riziku.
 
Zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama u Društvu koji su svojim predanim radom i trudom ostvarili ovaj rezultat.