Promjene u Upravi Društva 01.01.2022.

 

Odlukom Nadzornog odbora Društva Gordan Šumanović je od 1. siječnja 2022. godine imenovan predsjednikom Uprave Društva, a njegovu funkciju i područje odgovornosti preuzima novi član Uprave Bojan Vuković, uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Mandat predsjednika Uprave traje do 21. kolovoza 2025. godine, a novog člana Uprave od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2025. godine.

Dugogodišnjem predsjedniku Uprave Damiru Grbavcu prestaje mandat s danom 31. prosinca 2021. godine zbog odlaska u mirovinu. 
Damir Grbavac je u Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. od samih početaka 2004. godine. Bio je prvi koordinator projekta osnivanja mirovinskih fondova u Raiffeisen Grupi u Hrvatskoj i za svoj rad je dobio više prestižnih nagrada. Društvom je upravljao gotovo dva desetljeća, pod njegovim upravljanjem imovina obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova premašila je 5.5 milijardi eura, a ukupan broj članova čini trećinu radno aktivnog stanovništva Hrvatske.

Djelatnici, suradnici i poslovni partneri čestitaju gospodinu Grbavcu na uspješnoj karijeri i zahvaljuju na profesionalnoj suradnji.