Produženje mandata članu Uprave Gordanu Šumanoviću

 

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, članu Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. Gordanu Šumanoviću produžen je mandat do 21.08.2025. godine.