Poslovanje obveznih mirovinskih fondova u 2018

12.02.2019

​ZAGREB, 12. veljače, 2019.  - Danas su na konferenciji za medije, u organizaciji Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava, predstavljeni rezultati rada obveznih mirovinskih fondova u 2018. godini.

 

Istaknuto je kako je ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) do kraja 2018. godine povećana na 98,1 milijardi kuna. Povećan je u istom razdoblju i broj članova OMF-ova i to na više od 1,94 milijuna, a prosječna vrijednost imovine na osobnim računima članova koji štede u fondovima sada iznosi 130 tisuća kuna. Od početka rada pa do kraja 2018. godine prosječni prinos svih OMF-ova kategorije A iznosio je 7,04 posto, kategorije B 5,47 posto, a kategorije C 6,00 posto. Usprkos nepovoljnim tržišnim uvjetima, OMF-ovi su i tijekom 2018. ostvarili pozitivan godišnji prinos i to 0,84 posto u kategoriji A, 1,02 posto u kategoriji B i 2,94 posto u kategoriji C.      

Na konferenciji za medije predstavljeno je poslovno i makroekonomsko okruženje u kojemu su poslovali obvezni mirovinski fondovi u protekloj godini pri čemu je napomenuto da je  prošla godina obilježena minusima na tržištima kapitala i obveznica, što je utjecalo na poslovanje i prinose OMF-ova. Dugotrajno razdoblje ekspanzivne monetarne politike većine središnjih banaka rezultiralo je padom prinosa na obveznice (i kratkog i dugog dospijeća), štoviše, prinosi na kratkoročne obveznice najrazvijenijih europskih država bili su negativni. Situacija u Hrvatskoj pratila je te trendove: pozitivna proračunska kretanja potpomognuta visokom likvidnošću na hrvatskom tržištu dovela su do smanjenja troška financiranja države i posljedično do pada prinosa na domaće državne obveznice. Glavni razlozi negativnih kretanja na dioničkim tržištima bili su nemogućnost dogovora oko Brexita, trgovinski rat Kine i SAD-a, očekivanje usporavanja globalnog gospodarskog rasta te negativan utjecaj geopolitike na globalna gospodarska kretanja. Domaće dioničko tržište nije ostalo imuno na povećanje volatilnosti i negativna kretanja inozemnih tržišta.

Predstavnici mirovinskih društava su analizirali što donosi mirovinska reforma koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. Naime, mirovinska reforma prihvaćena u Saboru u prosincu 2018. donosi OMF-ovima značajne novosti i izazove. Korporativno upravljanje obilježit će praksa da Vlada RH u NO svakog mirovinskog društva imenuje predstavnika koji će zastupati interese članova, dok istovremeno mirovinska društva neće moći imenovati svoga predstavnika u NO tvrtki u koje je uložena imovina mirovinskog fonda. Omogućen je izbor za članove povoljnijeg modela primanja mirovine i prošireno je pravo na dodatak na mirovinu za članove OMF-ova, ali na način da dodatak od 27 posto pripada na staž ostvaren do kraja 2001., dok na staž ostvaren od početka 2002. pripada dodatak od 20,25 posto. Omogućena je i djelomična jednokratna isplata 15 posto od iznosa sredstava na osobnom računu pod uvjetom da je osnovna mirovina korisnika 15 posto viša od najniže mirovine. Smanjene su ulazne naknade sa 0,8 na 0,5 posto od uplate i naknada za upravljanje koja bi do 2022. trebala biti ukupno smanjena na 0,27 posto.

Mirovinskim društvima zakonom je propisana obveza ulaganja u jačanje financijske pismenosti građana. UMFO je i do sada, od 2016., intenzivno provodio projekte u cilju jačanja financijske pismenosti pri čemu je surađivao s vodećim hrvatskim medijskim kućama i akademskom zajednicom, a u aktualni projekt Mala akademija financija – koji je u tijeku – uključeno je i Ministarstvo znanosti i obrazovanja budući da je namijenjen učenicima osnovnih škola, njihovim učiteljima i roditeljima.