Obavijest o provedenom pripajanju fondova

12.07.2019

Provedeno pripajanje Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu.

 

Obavijest o provedenom pripajanju fondova

Obavještavamo sve članove Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda o provedenom pripajanju fonda prenositelja Zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda Novinar pod pokroviteljstvom Hrvatskog novinarskog društva (dalje: ZDMF Novinar) fondu preuzimatelju Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond (dalje: RDMF).
Pripajanje fonda ZDMF Novinar provedeno je na osnovu odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 06. lipnja 2019. godine. Pripajanje fondova je provedeno s danom 10. srpnja 2019. godine.
Po provedenom pripajanju fond ZDMF Novinar prestao je postojati, a sva imovina, prava i obveze fonda ZDMF Novinar prenesena su na fond RDMF.
Nakon provedenog pripajanja svi članovi fonda ZDMF Novinar postali su članovi fonda RDMF.