Online zahtjev za članstvo

14.09.2017

 

Zagreb, 13. rujna 2017. – Početak štednje u Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu od sada je jednostavniji i brži zahvaljujući online Zahtjevu za članstvo. Putem online zahtjeva svi potencijalni članovi Fonda mogu ugovoriti i započeti sa štednjom u Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu iz udobnosti svoga doma.
 
Prateći aktualnosti i načine na koji tehnologija omogućava komunikaciju i pojednostavljuje obavljanje raznih aktivnosti, Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima razvilo je online Zahtjev za članstvo.
 
Za aktivaciju članstva odnosno uplatu štednje dovoljno je popuniti obrazac, nakon čega članu, na e-mail adresu navedenu pri ispunjavanju, stiže generirana uplatnica s barkodom.
 
Prva uplata u Fond mora biti izvršena s tekućeg računa potencijalnog člana koji je naveden u Zahtjevu za članstvo u Fondu, a nakon izvršene prve uplate korisnik postaje član Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda i može nastaviti sa štednjom, dok se način, iznos i dinamika štednje odabire prilikom popunjavanja Zahtjeva za članstvo u Fondu.
 

Učlanite se putem online Zahtjeva za članstvo u Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fond na linku. link