Na račune članova RDMF-a uplaćena državna poticajna sredstva

21.12.2022

Na račune članova Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova Ministarstvo financija uplatilo je ukupan iznos državnih poticajnih sredstava na uplate dobrovoljne mirovinske štednje izvršene u 2021. godini

 

Na račune članova Raiffeisen dobrovoljnih mirovinskih fondova Ministarstvo financija je 20. prosinca 2022. godine uplatilo ukupan iznos državnih poticajnih sredstava za uplate dobrovoljne mirovinske štednje izvršene u 2021. godini.

Na račune članova Raiffeisen otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i četiri zatvorena dobrovoljna mirovinska fonda - Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskog liječničkog sindikata, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Ericsson Nikola Tesla, Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T-HT i Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond - uplaćeno je ukupno 25.197.414,77 kuna (EUR 3.344.271,65 po fiksnom tečaju konverzije: 7,53450 kuna za 1 euro).

Kao i prethodnih godina, država nastavlja podupirati članove dobrovoljnih mirovinskih fondova na štednju državnim poticajnim sredstvima te na taj način stimulira građane da si i sami osiguraju bolju mirovinu.

Državna poticajna sredstva na dobrovoljnu mirovinsku štednju iznose 15 posto od uplaćenog iznosa u jednoj kalendarskoj godini. Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava je 750 kuna (EUR 99,54 po fiksnom tečaju konverzije: 7,53450 za 1 euro) te stoga optimalna godišnja uplata u III. mirovinski stup iznosi 5.000,00 kuna (EUR 663,61 po fiksnom tečaju konverzije: 7,53450 kuna za 1 euro).