Novi Zakon o obveznim mirovinskim fondovima – informacija o promjenama za članove čija se prava utvrđuju posebnim propisima

05.02.2014

​Hrvatska je temeljem pravila EU početkom ove godine ušla u takozvanu Proceduru prekomjernoga deficita

 

U sklopu mjera koje Vlada planira predložiti EU za umanjenje prekomjernoga deficita, spominjalo se i zahvaćanje u doprinose koji se uplaćuju u drugi mirovinski stup, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija.

Konačno rješenje, vezeno za drugi mirovinski stup već je sadržano u novom Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, donesenom 31. siječnja 2014. godine, a ne zadire u sadašnja prava članova obveznih mirovinskih fondova.

Prema odredbama novoga Zakona omogućen je prijenos sredstava s osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova kojima su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili se mirovina određuje prema tom propisu u državni proračun.

Naime, sukladno odredbama do sada važećeg Zakona, ukupna kapitalizirana sredstava na osobnom računu tih članova u obveznom mirovinskom fondu Središnji registar osiguranika prenosi u državni proračun u trenutku njegovog umirovljenja, a osoba ostvaruje mirovinu kao da je bila osigurana samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti prema tom posebnom propisu.
Važno je istaknuti da za te posebne kategorije osiguranika mirovinsko osiguranje na temelju obvezne individualne kapitalizirane štednje ne omogućava povoljnije uvjete ili ne određuje povoljniji način izračuna mirovine, već se mirovina računa jednako za sve osiguranike, prema visini sredstava na osobnom računu, životnoj dobi osiguranika i drugim elementima aktuarskog izračuna pa je takav sustav primjeren samo za osiguranike koji mirovinu ostvaruju u takozvanom općem mirovinskom sustavu.

Navedenoj skupini članova obveznih mirovinskih fondova omogućen je i izbor ostanka u obveznom mirovinskom fondu, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novoga Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Dakle, u razdoblju od 20. veljače do 22. ožujka 2014. godine mogu dati izjavu Središnjem registru osiguranika da žele i dalje ostati članovi obveznog mirovinskog fonda.

Međutim, ako se članovi mirovinskih fondova ne izjasne za ostanak u obveznom mirovinskom fondu, Središnji registar osiguranika prenijet će u državni proračun ukupna kapitalizirana sredstva s njihovog osobnog računa, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će bivšim članovima mirovinskoga fonda po stjecanju prava na mirovinu odrediti mirovinu kao da su bili osigurani samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Navedenom izmjenom u sustavu zapravo se ispravlja manji propust, čijim ispravljanjem ni na koji način neće biti ugrožen mirovinski sustav niti članovi koji ne pripadaju skupini članova mirovinskoga fonda kojima su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Imovina obveznih mirovinskih fondova i priljev budućih doprinosa bit će neznatno umanjen te neće značajnije utjecati na buduće poslovanje obveznih mirovinskih fondova.

Napominjemo da neće doći do zadiranja u stanje na osobnom računu članova obveznih mirovinskih fondova niti umanjenja stope ili suspenzije uplata doprinosa na račune članova. Također, ni prava naših dosadašnjih članova koji mirovinu primaju po posebnim propisima neće biti umanjena.