Objavljeni informativni prospekti Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova

 

Zagreb, 29. travnja 2022. godine - Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sukladno članku 143. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima dana 29. travnja 2022. godine u Poslovnom dnevniku objavilo je informativne prospekte sljedećih obveznih mirovinskih fondova kojima Društvo upravlja, te Revidirano financijsko izvješća Društva za 2021. godinu:
1.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A,
2.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B i
3.    Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C.

Informativni prospekti obveznih mirovinskih fondova dostupni su na:
Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A_s podacima na dan 31.12.2021._datum objave 29. travnja 2022.
Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B_s podacima na dan 31.12.2021._datum objave 29. travnja 2022.
Informativni prospekt Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija C_s podacima na dan 31.12.2021._datum objave 29. travnja 2022.

Revidirano financijsko izvješće Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. dostupno je na:
Revidirano finacijsko izvješće Društva_31.12.2021. godine