Do 7. kolovoza 2014. godine moguć je odabir različitih kategorija obveznih mirovinskih fondova

23.05.2014

​Umjesto dosadašnjeg jednog obveznog mirovinskog fonda, prema novom Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014) svako obvezno mirovinsko društvo će ponuditi svojim članovima tri fonda – kategorija A, B, i C koji se razlikuju po investicijskoj strategiji i ograničenjima ulaganja te po ograničenjima članstva.

 

Do 7. kolovoza 2014. godine moguć je odabir različitih kategorija obveznih mirovinskih fondova

Mirovinski fond kategorije A spada u kategoriju rizičnijih mirovinskih fondova prema ograničenjima ulaganja i očekivanoj strategiji ulaganja, u njemu se očekuju viši prinosi u dugom roku i primjeren je mlađim članovima mirovinskih fondova.

Mirovinski fond kategorije B trebao bi imati profil rizičnosti i očekivane prinose slične sadašnjim obveznim mirovinskim fondovima. Fond kategorije C će prema zakonskim ograničenjima i očekivanom profilu rizičnosti biti najmanje rizičan, ali će mu i očekivani prinosi biti niži od fondova kategorija A i B te je primjeren najstarijim članovima mirovinskih fondova, onima pred mirovinom.

Prema Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, dosadašnji članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda postali su članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B osim ako:

vam je do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/2013) ostalo manje od 5 godina pa ćete biti raspoređeni u Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C,
sami odlučite o promjeni kategorije mirovinskog fonda. To ćete bez dodatnih terminskih ograničenja moći učiniti u razdoblju od 20. svibnja 2014. godine do 7. kolovoza 2014. godine, u poslovnicama Financijske agencije (FINA-e) na prijemnim mjestima Središnjeg registra osiguranika (REGOS-a). Pri tom ponovo članovi kojima je do dana ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ostalo manje od 5 godina nemaju mogućnost izbora, nego postaju članovi Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C, a oni kojima ostaje 5 do 10 godina mogu biti članovi fondova Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija B ili C, ali ne i kategorije A.

Ubuduće, a uvijek uvažavajući ranije spomenuta dobna ograničenja, nakon ovog prijelaznog razdoblja, dakle, nakon 7. kolovoza 2014. godine, član Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda moći će promijeniti kategoriju Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda u godinama kada puni godine života koje su višekratnik broja 3 i u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen, npr. u 33., 45., 54. godini života.

Ograničenja članstva u Raiffeisen obveznom mirovinskom fondu po kategorijama s obzirom na dob