Promjene u Nadzornom odboru Društva

08.08.2019

Promjene u Nadzornom odboru Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

 

Promjene u Nadzornom odboru Društva

Uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, mr. sc. Zvonimir Savić sa danom 08. kolovoza 2019. godine preuzima funkciju člana Nadzornog odbora i Revizijskog odbora Društva, nakon ostavke članice Nadzornog odbora Christe Geyer.
U skladu sa zakonskim izmjenama o sastavu nadzornog odbora društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, mr. sc. Zvonimir Savić imenovan je za člana Nadzornog odbora i Revizorskog odbora Društva na 163. sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 27. lipnja 2019. godine, kao predstavnik članova obveznih mirovinskih fondova.