Konferencija "Izazov promjene"

25.10.2021

Od 20. do 22. listopada u Rovinju je održana deseta konferencija "Izazov promjene" na kojoj su sudjelovali Damir Grbavac i Gordan Šumanović.

 

Konferencija

22. listopada 2021. - U Rovinju je održana konferencija “Izazov promjene”, središnje mjesto susreta domaće i regionalne financijske zajednice sa preko 400 sudionika, koju su desetu godinu zaredom organizirale Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) i Zagrebačka burza. Na konferenciji su se analizirala globalna i europska ekonomska i tržišna kretanja i u tom kontekstu trendovi u Hrvatskoj, kako na tržištu kapitala, tako i u upravljanju mirovinskim fondovima.

Ispred UMFO-a konferenciju je otvorio aktualni predsjednik UMFO-a, te predsjednik Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d (Društvo) Damir Grbavac, te Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze.

Uz brojne predavače i stručnjake iz financijske industrije i gospodarstva na konferenciji su sudjelovali ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, ministar financija Zdravko Marić, predsjednik  Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman i guverner HNB-a Boris Vujčić.
 
U sklopu Konferencije održan je i panel na temu „SFDR/ESG investicije i regulatorni okvir“ na kojem je, ispred Društva, sudjelovao član Uprave Gordan Šumanović, pored njega, panelisti su bili gđa. Snježana Bahtijari (Direktorica marketinga, komunikacija i CSR-a Ericsson Nikola Tesla), gosp. Tomislav Ridzak (član Upravnog vijeća HANFA-e) i gosp. Hrvoje Krstulović (predsjednik Uprave ZB Invest).

„Primjenu direktive gledamo kao dio ciljeva koji se postavljaju na razini EU 2050 Agende, koja se u tom kontekstu odnosi na financijski sektor i u tom smislu treba biti sagledana kao dio cjelokupne „zelene tranzicije“. To znači, da se u širem kontekstu, treba sagledavati ostale aspekte te iste tranzicije kako nam se ne bi dogodilo da gurajući u jednu stranu zaboravimo neke druge stvari koje trebamo adresirati. Smatram da smo pokazali da postoji razumijevanje otegotnih okolnosti ali i ciljeva koji se u tom roku trebaju postići i u konačnici, da se u tom smjeru i ide.“ istaknuo je Gordan Šumanović.