Objave o održivosti

 

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

U smislu odredbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, Društvo ne uzima u obzir značajne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. 
Razlog tome je trenutni izostanak široko primijenjenih standarda nefinancijskog izvještavanja i regulatornih standarda, te se procjenjuje da još uvijek nije osigurana adekvatna standardizacija ni usporedivost pojedinih čimbenika rizika održivosti značajnog broja izdavatelja, a koji bi bili predmet procjena prilikom donošenja odluka o ulaganjima. 
Društvo namjerava razmotriti uvođenje i primjenu čimbenika održivosti i kroz formalni sustav ocjenjivanja u narednom razdoblju. 

Politika primjene zahtjeva o održivim ulaganjima

Sažetak politike primitaka

Politika sudjelovanja